Sửa Chữa Cải Tạo

Mang Đến Sự Hài Lòng Nhất

Email: phanngochung282@gmail.com

Hotline: 0969 669 479

(0)
Tiếng Việt Tiếng Anh
Hoàng Gia Hưng Group
Welcome to
Hoàng Gia Hưng Group
Hoàng Gia Hưng Group
Xem chi tiết
Hoàng Gia Hưng Group
Welcome to
Hoàng Gia Hưng Group
Thiết kế Hiện Đại Sang Trọng
Xem chi tiết
HOÀNG GIA HƯNG GROUP
Welcome to
HOÀNG GIA HƯNG GROUP
Xem chi tiết
Hoàng Gia Hưng Group
Welcome to
Hoàng Gia Hưng Group
Hoàng Gia Hưng Group
Xem chi tiết
Sửa Chữa Cải Tạo

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA CẢI TẠO

 • Số hợp đồng: /HDTK/0
 • Căn cứ luật Dân Sự, Thương Mại và Xây Dựng của  nước CHXHCN Việt Nam hiện hành.
 • Căn cứ vào nhu cầu của chủ đầu tư và khả năng cung cấp dịch vụ của nhà thầu tư vấn.

I. Các bên hợp đồng

I. Các bên hợp đồng

Ngày ..... tháng ..... năm ....., chúng tôi gồm có:

Bên A: Chủ đầu tư (hoặc đại diện của chủ đầu tư)

 • Họ và tên:.........................  - Năm sinh: .................................................
 • Số CMND/Hộ chiếu:.................  - Nơi cấp: ............................................
 • Địa chỉ: ...................................................................................................
 • Số điện thoại:.............................  - Email: .............................................

Bên B: Nhà thầu tư vấn

 • HOÀNG GIA HƯNG GROUP
 • Đại diện: PHAN NGỌC HƯNG
 • Địa chỉ: 348/44 hoàng văn thụ, p.4, q.2, tp.hcm
 • Số tài khoản: 246600529, ngân hàng á châu ACB , chi nhánh : PGD chánh hưng, q.8, tphcm
 • Điện thoại: 0969669479 - Email: phanngochung282@gmail.com

Hai bên thống nhất ký hợp đồng Thiết kế nội thất công trình như sau:

 • Địa chỉ công trình: ................................................................................
 • Loại công trình: ....................................................................................
 • Trạng thái công trình: ...........................................................................
 • Phong cách thiết kế: ............................................................................

II. Nội dung và khối lượng công việc

 • Bên A giao cho Bên B thầu Thiết kế trọn gói công trình theo yêu cầu của Bên A, đúng thông tin quy hoạch và số liệu khảo sát đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt do Bên A cung cấp.
 • Bên B thực hiện các bản vẽ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật, bao gồm:
  • ■ Phong thủy cơ bản
  • ■ Thiết kế phối cảnh nội thất (3D)
  • ■ Bản vẽ kiến trúc
  • ■ Bản vẽ nội thất
  • ■ Bản vẽ kết cấu
  • ■ Sơ đồ điện nước
  • ■ Phối cảnh ngoại thất (3D)
  • ■ Lập bản vẽ để Bên A xin phép xây dựng

III. Thời hạn thiết kế

 • Thời hạn thiết kế là 40 ngày làm việc cộng thêm thời gian điều chỉnh thiết kế ý tưởng theo ý chủ đầu tư, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực và Bên A ký trên bản vẽ thống nhất hoàn toàn phương án thiết kế.
 • Bên B được phép gia hạn thời gian hoàn thành nếu Bên A chậm phản hồi quá 2 ngày, có yêu cầu thay đổi thời gian làm việc, phạm vi công việc, mẫu mã, chất liệu trong thiết kế hoặc thay đổi so với phương án đã thống nhất trước đó.

IV. Giá hợp đồng

Giá trị hợp đồng được tính toán trong Báo Giá Thiết Kế đính kèm đã được Bên A xác nhận

Tổng giá trị hợp đồng: VND

Viết bằng chữ: Không đồng ! đồng./.

Sau khi hoàn tất hồ sơ thiết kế, dựa vào bảng phụ lục, giá trị quyết toán hợp đồng sẽ được tính chính xác theo khối lượng đã thực hiện.

V. Cách thức thanh toán theo từng giai đoạn (tiền mặt hoặc chuyển khoản)

 1. Đặt cọc 30% giá trị hợp đồng để làm phương án mặt bằng, số tiền: ........ VND
 2. Ứng 50% giá trị hợp đồng sau khi thống nhất phương án mặt bằng, và 3D mặt đứng, số tiền: ........ VND
 3. Thanh toán giá trị còn lại theo quyết toán hợp đồng ngay khi Bên B bàn giao hồ sơ thiết kế.

VI. Quyền và trách nhiệm Bên A

 1. Cung cấp cho Bên B đầy đủ các thông tin được phép xây dựng công trình của lô đất: mật độ xây dựng, chiều cao, lộ giới, số tầng cho phép, khoảng cách quy định (nếu có) đến các công trình lân cận, các quy định khác liên quan và số liệu đo đạt thực tế của địa chính khu vực. Bên B thiết kế sẽ sử dụng thông tin do Bên A cung cấp, Bên A sẽ chịu chi phí phát sinh nếu sau này Bên A cung cấp lại số liệu khác bắt buộc phải điều chỉnh bản vẽ.
 2. Cung cấp đầy đủ tài liệu và kết quả khảo sát địa chất (nếu cần thiết)
 3. Cung cấp nhu cầu, yêu cầu thiết kế, phản hồi kịp thời và xác nhận nội dung làm việc với Bên B.
 4. Có quyền yêu cầu Bên B chỉnh sửa thiết kế cho phù hợp với yêu cầu mà Bên A đã cung cấp từ trước. Đối với thiết kế đúng yêu cầu mà Bên A đã cung cấp trước đó nhưng cần điều chỉnh mỹ thuật theo ý của Bên A, Bên A nêu rõ nội dung để Bên B điều chỉnh nhưng không quá 03 lần.
 5. Chuẩn bị đầy đủ kinh phí và thanh toán đúng thời hạn cho Bên B.

VII. Quyền và trách nhiệm Bên B

 1. Ghi nhận các nhu cầu, yêu cầu của Bên A đối với công trình.
 2. Tư vấn cho Bên A các nội dung kiến trúc và nội thất có liên quan.
 3. Cử các chuyên viên kỹ thuật có bằng cấp đủ tiêu chuẩn và kinh nghiệm cần thiết cho việc thiết kế.
 4. Đối với các yêu cầu thay đổi chỉnh sửa về mỹ thuật của Chủ đầu tư, Bên B có trách nhiệm tư vấn và chỉnh sửa.
 5. Bên B thiết kế phải tuân thủ các qui trình, qui định của Nhà nước.

VIII. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên A (Chủ đầu tư)

a. Chủ đầu tư được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu Bên B:

 1. Không thực hiện công việc theo hợp đồng kể từ ngày ký trên bản vẽ thống nhất hoàn toàn phương án thiết kế.
 2. Giao thầu phụ toàn bộ dự án hoặc chuyển nhượng hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của chủ đầu tư.

b. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng:

 1. Trường hợp chấm dứt hợp đồng theo khoản VIII.a của hợp đồng đã có hiệu lực, Bên B sẽ ngay lập tức hoàn lại toàn bộ số tiền mà chủ đầu tư đã trả cho Bên B.
 2. Trong mọi trường hợp khác, Chủ đầu tư đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ không được hoàn lại số tiền đã đặt cọc hoặc ứng cho Bên B.

IX. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên B (Dịch vụ thiết kế)

a. Bên B được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu Chủ đầu tư:

 1. Không hoàn thành trách nhiệm theo thỏa thuận của hợp đồng này.
 2. Yêu cầu tạm ngừng thiết kế bị kéo dài quá 60 ngày.
 3. Vi phạm luật Dân Sự, Thương Mại, luật Xây Dựng hiện hành hoặc yêu cầu trái với quy định mà chính quyền địa phương hoặc Nhà nước không cho phép.

b. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng:

 1. Trường hợp chấm dứt hợp đồng theo khoản IX.a của hợp đồng đã có hiệu lực, Bên B sẽ không hoàn lại số tiền mà chủ đầu tư đã trả cho Bên B.
 2. Trong mọi trường hợp khác, Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng phải hoàn lại số tiền mà chủ đầu tư đã trả cho Bên B.

X. Điều khoản chung

 1. Sau khi Bên A thống nhất phương án thiết kế, nếu có thay đổi, Bên B sẽ lập biên bản để tính thêm chi phí phát sinh đồng thời gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng cho mỗi lần thay đổi phương án.
 2. Bên A nên chọn nhà thầu thi công có giấy phép và chứng chỉ hành nghề xây dựng và công ty giám sát công trình chuyên nghiệp để thi công công trình theo bản vẽ của Bên B. Bên B không chịu trách nhiệm đối với những công trình kém chất lượng, nghiêng, sập... Do đơn vị giám sát hoặc nhà thầu không chuyên.
 3. Màu sắc trong bản vẽ gần với màu thực tế khi thi công trong mức kỹ thuật in hiện đại cho phép.
 4. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hợp đồng kinh tế.
 5. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tăng hoặc giảm thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết, khi cần sẽ lập phụ lục hoặc biên bản bổ sung hợp đồng.
 6. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Bên B nhận đủ tạm ứng lần 1 từ Bên A.
 7. Hợp đồng này có giá trị cho đến ngày thanh lý hoặc khi hợp đồng hết giá trị theo các điều khoản đã thỏa thuận.
 8. Sản phẩm của của công việc thiết kế bàn giao cho Bên A gồm: 02 bộ hồ sơ thiết kế in trên khổ giấy A3.
 9. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Chủ đầu tư hoặc người đại diện Giám đốc
0
Zalo
Hotline